امروز: یکشنبه 24 آذر 1398   ساعت:  10:38
تماس با ما
فروشگاه مرکزی
آدرس: مشهد - خیابان خواجه ربیع - خیابان گاز - بین چهارراه اول و دوم
تلفن:         5 - 37324000 - 051
فاکس:              37322000 - 051
همراه:                   09151105400
همراه:                   09151104600
همراه:                   09155104700
همراه:                   09151154880
کارخانه
آدرس: مشهد - کیلومتر 25 جاده سنتو - شهرک صنعتی فن آوری برتر - بلوار صنعت - صنعت 16 - قطعه دوم - سمت چپ
تلفن فروشگاه شماره 1: 32764000-051
ایمیل: info@gavareshki.ir

شرکت صنعت ابر گوارشکی آسیا